ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Публічна інформація

Доступ до публічної інформації.

СТАТУТНІ ТА ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

Статут університету

Колективний договір

Ліцензії та сертифікати

Акт узгодження

Ліцензія

Додаток до ліцензії 2

Додаток до ліцензії 3

Додаток до ліцензії 4

Додаток до ліцензії 5

Сертифікати про акредитацію

      Стратегія розвитку ХДАУ

 

Довідки

Склад керівних органів ХДАУ

Перелік вакантних посад

 

ЗВІТИ

Звіт ректора за 2019 рік

Звіт ректора за 2018 рік 

Звіт ректора за 2017 рік 

Додатки до звіту ректора 2017 р.

Звіт ректора за 2015 рік

Звіт ректора за 5 років

Фінансовий звіт

 

ФІНАНСУВАННЯ

Кошторис та змни до нього (2019-2020)

Штатний розпис

Фінансовий звіт

    Порядок оформлення відряджень

 

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Реєстр державних закупівель ДВНЗ ХДАУ

 

ФАКУЛЬТЕТИ:

Агрономічний

Біолого-технологічний

Рибного господарства та природокористування

Водного господарства, будівництва та землеустрою

Економічний

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Відокремлені структурні підрозділи

Технікуми

База відпочинку

 Підрозділи

Інститут післядипломної освіти та дорадництва

Центр ІТМС

Відділи і лабораторії

Фізкультура і спорт

Центр культури і мистецтв

Відділ кадрів

Соціально-економічний відділ

Бухгалтерія

Гуртожитки

 

РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ:

Наглядова рада

       Склад наглядової ради

Вчена рада університету

Положення про вчену раду

Рішення Вченої ради

 Протокол №1 від 29.08.2016 р.

Протокол №2 від 06.09.2016 р.

 

 Спеціалізована вчена рада

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Положення

Порядок визнання іноземних документів про освіту (02.07.2019)

Методичні рекомендації щодо підготовки нмкд (07.07.2015)

Вартість документу про вищу освіту державного зразку становить відповідно до Постанови КМ України ()

Порядок проходження атестації для визнання у ДВНЗ ХДАУ здобутих кваліфікацій (24.06.2019)

Регламент на 2019-2020 навчальний рік ()

 

 

ДОРАДЧІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ

Ректорат

Положення про ректорат

 Приймальна комісія

Правила прийому до ХДАУ

Розмір плати за навчання

 

ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Студентське самоврядування

Інформація про студентське самоврядування

Статут студ. самоврядування ДВНЗ "ХДАУ"

Положення самоврядування ХДАУ

 

Конференція трудового колективу

Положення про конференцію трудового колективу

Наукове товариство молодих вчених

Рада молодих вчених

 

Профком університету

 

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

ПРОЄКТ Колективного договору ХДАЕУ на 2021-2023 рр.

Проєкт додатку 1

Проєкт додатку 2

Проєкт додатку 3

Проєкт додатку 4

Проєкт додатку 5

Проєкт додатку 6

Проєкт додатку 7

Проєкт додатку 8

 

 

 

ДВНЗ «ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"» надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

 

Надання публічної інформації ДВНЗ «ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"» здійснює у відповідь на інформаційний запит.

 

Зразок форм для письмового подання запиту на отримання публічної інформації:

- Від фізичної особи (завантажити);

- Від юридичної особи (завантажити);

- Від об’єднань громадян (завантажити);

- Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (завантажити).

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

"Інформація на запит надається безкошто­вно. У разі якщо задоволення запиту на і­нформацію передбачає виготовлення копій ­та друку документів обсягом більш як 10 ­сторінок, запитувач зобов'язаний відшкод­увати фактичні витрати на копіювання та ­друк згідно п.2 ст. 21 Закону України «П­ро доступ до публічної інформації» відпо­відно норм, встановлених постановою Кабі­нетом Міністрів України від 13 липня 201­1р. № 740 «Про затвердження граничних но­рм витрат на копіювання або друк докумен­тів, що надаються за запитом на інформацію»."

Поштова адреса «ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"» для подання інформаційного запиту:

73006, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23, відповідальній особі з питань запитів на публічну інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (0552) 41-62-16

факс: (0552) 41-44-24

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом Про доступ до публічної інформації, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п′яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону Про доступ до публічної інформації, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.