ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Університету, що забезпечує організацію та управління навчально-методичною роботою. Діяльність відділу спрямована на вдосконалення, модернізацію та оптимізацію навчального процесу в частині його повноважень. У своїй діяльності відділ керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора за напрямом діяльності тощо.

Основні завдання відділу:

o   організація навчально-методичної роботи у напрямку вдосконалення ступеневої системи навчання;

o   планування, організація і контроль освітнього процесу з метою забезпечення безперервності професійної освіти майбутніх фахівців;

o   аналіз і вдосконалення організації навчального процесу;

o   облік і раціональний розподіл аудиторного фонду університету;

o   організація та контроль за навчально - методичним забезпеченням освітнього процесу;

o   інформаційно - консультативна і практична допомога структурним підрозділам Університету;

o   формування обсягів навчального навантаження кафедр та контроль за його розподілом між кафедрами та науково-педагогічними працівниками;

o  організація, планування і керівництво навчальною, виробничою та переддипломною практиками здобувачів вищої освіти тощо.

СКЛАД НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

 

Андрєєва Регіна Ігорівна -  начальник навчально-методичного відділу, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: (0552) 41-44-20

 

Шепель Лариса Леонідівна – методист І категорії 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Продан Світлана Вікторівна - методист ІІ категорії 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Пілярська Оксана Вікторівна – завідувач з виробничої практики 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Кирюхіна Катерина Віталіївна – інженер з працевлаштування

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Викладачу

Методисту

 

 

СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

 

Шепель Інеса Вадимівна

провідний фахівець,

кандидат економічних наук, доцент

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Діяльність Сектору забезпечення якості освіти Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» спрямована на забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти через моніторинг освітнього контенту, його відповідності державним стандартам освіти, загальноінституційній політиці, потребам ринку праці та освітнім запитам суспільства.

Досягнення мети забезпечується через реалізацію наступних завдань:

  •  встановлення зворотного зв’язку із здобувачами щодо задоволеності, перегляду та модернізації освітніх програм (ОП);
  •  залучення наявних і потенційних роботодавців та інших стейкхолдерів до розробки й удосконалення ОП;
  •  розробка та реалізація превентивних і реактивних заходів щодо виявлення «вузьких місць» ОП, оцінювання культури якості в академічній спільноті;
  •  активна співпраця з органами державної влади та іншими освітніми інституціями щодо питань якості освітніх послуг;
  •  забезпечення транспарентності корпоративної освітньої політики закладу вищої освіти.

План роботи Сектору забезпечення якості освіти ХДАУ.pdf

Інформація для гарантів освітніх програм.pdf