ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Комплексний кваліфікаційний іспит здобувачів першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання біолого-технологічного факультету

«ЗНАННЯ -  ДЛЯ СЕБЕ, ДОСЯГНЕННЯ - ДЛЯ КРАЇНИ» 

Червневий дайджест новин

біолого-технологічного факультету

24 червня 2020 року на біолого-технологічному факультеті відбувся Комплексний кваліфікаційний іспит здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня п’ятого року навчання денної форми освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та  освітньо-професійної програми  «Харчові технології» зі спеціальності 181 - «Харчові технології».

Склад Екзаменаційної комісії спеціальності 204 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»:

Тетяна ТЕРПЕЦЬКА - директор Херсонського державного підприємства «Біологічна фабрика», голова Екзаменаційної комісії;

Наталія КОРБИЧ - к.с.-г.н., доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва, заступник голови;

Ірина  БАЛАБАНОВА - к.с.-г.н., доцент кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції, декан біолого-технологічного факультету;

Наталія ПАПАКІНА - к.с.-г.н., доцент кафедри генетики і розведення та розведення с.-г. тварин ім. В.П. Коваленка;

Сергій ПАНКЄЄВ - к.с.-г.н., доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва.

 

Склад Екзаменаційної комісії спеціальності 181 - «Харчові технології»:

Оксана БАДЕНКО - директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Плодоовочевий комбінат», голова Екзаменаційної комісії;

Наталія НОВІКОВА - к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри інженерії харчового виробництва, заступник голови;

Ірина  БАЛАБАНОВА - к.с.-г.н., доцент кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції, декан біолого-технологічного факультету;

Надія ВОЄВОДА - к.т.н., старший викладач кафедри інженерії харчового виробництва;

Ірина РЯПОЛОВА - к.с.-г.н., доцент кафедри інженерії харчового виробництва.

Здобувачі вищої освіти проходили комплексну перевірку знань з теоретичної  та практичної частини усіх навчальних дисциплін. Під час виконання, як теоретичних так і практичних завдань здобувачі проявили відмінні знання зі своєї спеціальності. 

Запрошуємо випускників першого (бакалаврського) рівня  до навчання в магістратурі за освітньо-професійними програмами «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  та  «Харчові технології».

Автор: Кривий В.В. Прес-центр (БТФ) (24.06.2020)