ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня біолого-технологічного факультету

Підготовка студентів магістратури до науково-дослідницької діяльності необхідна не тільки для проведення досліджень, а й у навчально-виховній практиці у вищому закладі освіти. Кожний магістрант – неповторна особистість і розкритися може тільки в діяльності.

Дистанційна форма навчання в магістратурі на сьогоднішній день надає додаткові можливості як студентам, так і науково-педагогічним працівникам (науковим керівникам) поєднати навчання та проведення експериментальних досліджень. Студенти можуть обирати час та місце навчання, поєднувати його з часом проведення власних досліджень.

На початку навчального року кожен магістрант отримав тему дослідження за власним бажанням, науковий зміст якої має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки вибраної теми. Весь процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи: підготовчий, етап роботи над змістом, заключний етап. Для досягнення поставленої мети дослідження здобувачі вищої освіти визначають послідовне виконання відповідних завдань.

Основні завдання, які стоять сьогодні перед магістрантами спеціальності 204 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», це вирішення та обґрунтування теоретичних питань проблеми дослідження; всебічне вивчення практики, проведення експерименту, накопичення даних, аналіз і систематизація їх, математичне опрацювання, вивчення передового досвіду, обґрунтування системи заходів щодо вирішення проблеми, розробка пропозицій щодо використання результатів дослідження в практиці.

Завдяки вже здобутим знанням та спираючись на власні дослідження, студенти біолого-технологічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету з користю використовують сучасні технології онлайн спілкування з науковими керівниками, провідними сільськогосподарськими підприємствами у месенжерах (Facebook, Viber, WhatsApp, Telegram) для подовження наукових досліджень своїх кваліфікаційних робіт.

Проведення наукових досліджень в умовах філії «Чорнобаївське» ПАТ «Агрохолдинг Авангард»

Проведення наукових досліджень в умовах фермерського господарства «Нива - 2011» Голопристанського району Херсонської області

Розуміючи всі особливості сучасної ситуації, колектив випускової кафедри технології виробництва продукції тваринництва з оптимізмом та з наснагою дивиться у майбутнє в очікуванні проєктів від своїх здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.

Автор: доцент кафедри ТВПТ Оксана ЛЮБЕНКО (20.05.2020)