ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Наукові виклики до компетентнісного підходу підготовки фахівців публічного управління та адміністрування

День науки у викладачів кафедри видався насиченим. 

Професор кафедри, заступник голови підкомісії зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України Вольська Олена Михайлівна взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки» з доповіддю "Компетентісний підхід при формуванні стандартів вищої освіти України за спеціальністю 281 "Публічне управління та адмінстрування", де зазначила, що cучасні конкурентні умови на ринку праці вимагають від системи освіти орієнтації на формування у фахівця не стільки набору знань, скільки професійних компетентностей, які дозволять йому вирішувати різноманітні завдання сьогодення.

Відповідно основою системних перетворень освітнього процесу має стати чітке розуміння набору компетентностей, які розробляють в межах кожної галузі, та на основі яких мають формуватись його змістовні характеристики. Особливого значення набувають компетентності майбутніх фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, оскільки наслідки управлінських рішень поширюються на всі сфери життєдіяльності суспільства.

Фахівець спеціальності може ефективно працювати у різних сферах завдяки саме використання компетентісного підходу при формуванні стандартів вищої освіти України за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Автор: Карташова Ольга Григорівна – доцент кафедри публічного управління та адміністрування (19.05.2020)