ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Реєстрація на ЄВІ вступників до магістратури

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це тестування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови, який відбудеться 1 липня 2020 року.

У 2020 році cертифікат ЄВІ обов’язково необхідно надати приймальній комісії при вступі до магістратури на базі освітнього ступеня «Бакалавр» на спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 181 «Харчові технології», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Вступник у терміни з 9.00 12 травня до 18.00 05 червня 2020 року має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії університету (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) скановані копії (фотокопії):

-  заповненої заяви-анкети (далі - Анкета) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

-  заповненої заяви на допуск до складання ЄВІ;

-  документа, що посвідчує особу;

-  облікової картки платника податків;

-  документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

-  медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

-  фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 рок за №1146/34117);

-  довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 (далі -Порядок); У довідці обов'язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові.

В тексті листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

 

Для здійснення реєстрації вступників та під час оформлення екзаменаційних листків відповідальний працівник Приймальної комісії університету:

1) перевіряє наявність документів, що потрібні для реєстрації вступника, та надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи).

Якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, надійде повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а в представника Приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності, то він зв'язується із закладом вищої освіти, який видав цю довідку, для підтвердження її достовірності. У випадку, якщо достовірність довідки:

підтверджено - продовжує реєстрацію вступника;

не підтверджено - відмовляє вступнику в реєстрації;

потребує часу для підтвердження - відкладає реєстрацію вступника;

2) роздруковує надіслані документи та формуває особову справу вступника;

3)  створює запит на формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Сервіс), та здійснити перевірку відповідності інформації,  згенерованої за допомогою Сервісу, із даними, зазначеними вступником у Анкеті. Якщо вступник є особою з числа осіб, персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО, то вищезазначена інформація вноситься до Сервісу представником Приймальної комісії на підставі даних, зазначених у Картці-заяві та копіях наданих документів.

Вступники повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (окрім вступників (за державним замовленням) до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти). Якщо вступник не має такої картки, то вона створюється працівником Приймальної комісії закладу перед початком реєстрації;

4) формує екзаменаційний листок.

Формування екзаменаційного листка здійснюються за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі - Програма). У процесі формування представник Приймальної комісії здійснює внесення до Програми інформації про вступника відповідно до даних, зазначених вступником у Анкеті (номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника; іноземна мова, із якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит; інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов); інформація про населений пункт, у якому (або в передмісті якого) вступник бажає скласти вступні випробування);

5) генерує реєстраційну картку вступника та повторно звіряє
інформацію, указану вступником в Анкеті та внесену до реєстраційної картки.Якщо дані внесено правильно, то в реєстраційній картці під фразою «Зазначені мною дані перевірені, підтверджую правильність внесення даних» необхідно вказати своє прізвище та ініціали, на картці та Анкеті проставити підпис. Після цього продовжує генерування листка за номером, указаним на реєстраційній картці;

6) здійснює оформлення екзаменаційного листка.

У спеціально відведеному місці на екзаменаційному листку наклеює фотокартку, роздруковану з листа вступника {зображення фото може також: бути накладено верхнім шаром у відповідне місце згенерованого екзаменаційного листка перед тим, як здійснити його друк) або взяту з особової справи студента (якщо вступник здобуває вищу освіту в цьому закладі вищої освіти);

7) відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в Анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з'ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв'язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Тел. Приймальної комісії: +38(095)115-78-68, +38(067)136-55-42, +380500661647.

Деталі про ЄВІ за посиланням: http://www.ksau.kherson.ua/abiturientu/zno_mag/4831-ziznomag.html

https://testportal.gov.ua/yevi-inozemna-yefvv-pravo/

 

 

Автор: Панкратьєва Т.Л. (07.05.2020)