ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Було проведено інтерактивне заняття «Web-сервіси як технологічний базис інтеграції агропідприємств»

Кафедрою прикладної математики та економічної кібернетики ДВНЗ «ХДАУ» було проведено інтерактивне заняття «Web-сервіси як технологічний базис інтеграції агропідприємств».

У ході заняття студенти 1 курсу економічного факультету дізналися про формування єдиного глобального світового економічного, правового, інформаційного простору для забезпечення вільної й ефективної підприємницької діяльності всіх суб'єктів господарювання у мережі Internet, що дозволить аграріям підвищувати ефективність діяльності, використовуючи відкриті геопросторові дані з різних джерел.

Мережні технології та реалізовані на їх основі ресурси доцільно використовувати в аграрному бізнесі для рішення завдань пошуку інформації, організації електронного документообігу, управління проектами, оптимізації діяльності та прогнозування, маркетингу та збуту, спілкування з фіскальними службами, банкінгу, комунікацій, управління виробничими процесами, навчання персоналу.

 

Автор: Біленко Ю.І.