ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Вітаємо науково-педагогічних працівників університету з затвердженням до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України!

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2019 року № 582 «Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України», до персонального складу були включені науково-педагогічні працівники ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», а саме:

Науково-методична комісія

Науково-методична підкомісія

ПІБ

Посада

Бізнесу, управління та права

281 Публічне управління та адміністрування

Вольська Олена Михайлівна

Професор кафедри публічного управління та адміністрування

Будівництва та технологій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Волошин Микола Миколайович

Доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій

Аграрних наук та ветеринарії

202 Захист і карантин рослин

Марковська Олена Євгеніївна

В.о. завідувача кафедри ботаніки та захисту рослин

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Балабанова Ірина Олександрівна

Декан біолого-технологічного факультету

206 Садово-паркове господарство

Бойко Тетяна Олексіївна

Доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства

207 Водні біоресурси та аквакультура

Корнієнко Володимир Олександрович

Доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури

 Автор: начальник НМВ Федорова Т.В.