ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Вітаємо нових науковців!

30 листопада 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01, на якому слухали публічний захист кандидатських дисертацій:

  • Дробіт Олесі Сергіївни  на тему: «Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах зрошення Південного Степу України» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво;
  • Максимова Дмитра Олександровича на тему: «Урожайність та якість зерна квасолі залежно від обробітку ґрунту, мінеральних добрив і ширини міжряддя при зрошенні» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації

Доповіді здобувачів викликали як у членів спеціалізованої вченої ради, так і присутніх жвавий інтерес. Було задано багато цікавий питань та надані пропозиції щодо продовження наукової роботи у цьому напрямку. Оголошені відгуки офіційних опонентів та відгуки на автореферати (їх географічна різноманіть – США, Білорусія, Україна) додатково підтвердили суттєвість та значимість науково-дослідної роботи, зокрема в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (кафедра землеробства) та Інституті зрошуваного землеробства НААН (відділ первинного насінництва).

За результатами офіційного захисту за обома дисертаційними роботами було прийняте одностайне рішення про присудження здобувачам вченого звання – кандидат сільськогосподарських наук.

Колективи університету (ДВНЗ «ХДАУ») та інституту (ІЗЗ НААН) вітають Макимова Д.О. та Дробіт О.С. та бажають успіхів та продуктивної праці у подальшому на науковій  ниві.


Дробіт Олеся

 

Максимов Дмитро

Автор: Харитонова Л.В.