ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Новини

Співпраця ХДАЕУ із сільськогосподарськими товаровиробниками

Продуктивно й насичено проходить весна не лише в стінах Херсонського державного аграрно-економічного університету, а й на землях навчально-дослідної дільниці. Так, 27 травня, під керівництвом проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності Олександра Аверчева були закладені демонстраційні досліди з пластичності гібридів соняшнику таких провідних компаній, як:

Детальніше...

Участь кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В.Пилипенко в проекті підготовки тренерів-консультантів з питань безпечності харчових продуктів

Нові реалії, які постали перед науково-педагогічними працівниками в умовах пандемії, внесли корективи в систему освіти через організацію та запровадження навчання в дистанційному режимі. Введення карантинних обмежень ускладнили й ситуацію підвищення кваліфікації, отримання додаткових знань та навичок для розширення своїх фахових можливостей. Вирішення проблеми, з якою нам довелося зіткнутися і яка, очевидно, прийшла надовго, стало можливим через проведення семінарів, тренінгів, мастер-класів в онлайн-форматі з використанням платформи конференц-зв'язку Zoom. 28 травня для керівників та фахівців підприємств аграрного сектору та виробників харчових продуктів було проведено тренінг з метою підготовки бізнесу до перевірок з державного контролю.

Детальніше...

Дистанційне навчання на кафедрі фізики і загально інженерних дисциплін: доступність і якість

Закінчується сесія на факультеті водного господарства, будівництва та землеустрою, якій передували два з половиною місяці дуже інтенсивної системи освіти  - дистанційного навчання. Знання, які студенти показують на іспитах, в якійсь мірі свідчать про переваги і недоліки такої системи. 

Детальніше...

Аспіранти ХДАЕУ засвоюють «нову професію» соняшника

На сьогодні соняшник займає чільне місце у світовому виробництві олійних культур. Однак, у якості лікарської рослини, він є не достатньо вивчений. Саме тому є актуальним дослідження сучасних гібридів соняшника альтернативного використання – для створення нових варіацій виду та використання як лікарської сировини так і в озеленені території.

Детальніше...

Участь аспірантів Херсонського державного аграрно-економічного університету у провадженні науково-дослідницької діяльності

У системі вищої освіти зосереджено вагомий науковий потенціал нашої держави. Науково-дослідницька діяльність, яка провадиться у закладах вищої освіти, виступає важливим елементом успішного розвитку як наукової, так і освітньої галузі, адже висока якість освіти вимагає використання в освітній діяльності останніх досягнень науки.
Аспіранти Херсонського державного аграрно-економічного університету приймають активну участь у провадженні науково-дослідницької діяльності. 

Детальніше...

На кафедрі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій продовжується проведення іспитів в дистанційній формі

На факультеті водного господарства, будівництва та землеустрою продовжується проведення сесійного тижня в дистанційній формі.

Згідно запланованого навчального плану здобувачі вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» складали іспит з дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція». 

 

Детальніше...

Засідання Вченої ради економічного факультету

27.05.2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради економічного факультету в режимі онлайн конференції Zoom. У порядку денному до розгляду були представлені питання відповідно плану засідань вченої ради ЕФ на 2019-2020 н.р. та низка нагальних питань. 

Детальніше...

Вічна та світла пам'ять колишньому співробітнику біолого-технологічного факультету Борьбі Вадиму Ізраілевичу

Відійшла у Вічність добра і щира людина – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри генетики та розведення сільськогосподарських тварин ім. В.П. Коваленка, декан зооінженерного факультету (1999 - 2002 роки) Борьба Вадим Ізраілевич.

Детальніше...

Аспіранти спеціальності 201 «Агрономія» виконали закладку польових дослідів відповідно до теми дисертаційного дослідження

На минулому тижні аспіранти спеціальності 201 «Агрономія» виконали закладку польових дослідів  відповідно до теми дисертаційного дослідження: аспірант першого року навчання Возняк В. В. «Продуктивність сортів сої залежно від технологічних заходів в умовах Південного Степу України», аспіранти третього року навчання: Ганжа В. В. «Формування продуктивності сортів сої різних груп стиглості залежно від способів поливу і рістрегулюючих речовин» та Репілевський Д. Е. «Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від способів поливу і рістрегулюючих речовин».

Детальніше...

Вітаємо та запрошуємо до співпраці!

Збірники наукових праць Херсонського державного аграрного університету включено до Переліку наукових фахових видань МОН України як друковані періодичні видання категорії «Б». Цьому успішному результату передувала кропітка робота. Включення видання до бажаного Переліку фахових видань України – то наша спільна перемога.

Детальніше...

Участь співробітників кафедри ботаніки та захисту рослин у Дні поля

26 травня 2020 року в.о. завідувача кафедри ботаніки та захисту рослин, доктор с.-г. наук, професор Марковська Олена Євгеніївна прийняла участь у Дні поля Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. 
 

Детальніше...

Як відбувається підготовка до екзаменів студентами спеціальності «Готельно ресторанна справа» та «Туризм»

Під час карантину в дистанційному режимі «в гості завітала Пані сесія», на яку ніхто не чекає, але вона приходить в чітко зазначені терміни.
Сесія – це завжди екстремальний і стресовий стан для студентів і водночас – невід’ємна частина студентського життя. Наші студенти –добросовісні і талановиті! То ж –нічого боятися! Головне – правильно розрахувати власний час і розподілити сили, а також– не панікувати. 

Детальніше...

Заліковий тиждень

На кафедрі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу проведено заліковий тиждень за затвердженим графіком екзаменаційної сесії. Кожен викладач кафедри зі своїми студентами обирали найбільш зручні інформаційно-комунікаційні технології для навчання (Skype, Viber, Zoom, Telegram, платформи Moodle, електронну пошту).
Студенти Аграрно-економічного університету відповідально ставляться до складання заліків у дистанційному режимі, виконують усі вимоги, щодо процедури їх проведення, та із задоволенням опановують сучасні опції дистанційного спілкування. 

Детальніше...

Наукова діяльність факультету рибного господарства та природокористування із створення нової технологій вирощування перлів

У Херсонському державному аграрно-економічному університеті два роки ведеться науково-дослідна робота із створення та практичної апробації вітчизняної технології вирощування перлів. Дослідження реалізовуються у співпраці двох кафедр факультету рибного господарства та природокористування. 

Детальніше...

Знання іноземної мови – сучасні можливості для розвитку

Сьогодення - обмеження чи можливості? Поки світ намагається віднайти відповіді, Херсонський державний аграрно-економічний університет проводить заняття з англійської мови онлайн, створюючи умови та можливості для розвитку майбутніх фахівців! Студенти 3 курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування» не витрачають час дарма та використовують таку унікальну можливість для підготовки до вступу в магістратуру в наступному році та полегшення комунікацій під час подорожей, академічної мобільності, участі у міжнародних наукових та освітніх заходах, які плануємо.

Детальніше...

У вишиванці ходити модно, стильно і красиво

Вишита сорочка вважається одним із найважливіших українських атрибутів. Її  творять з любов'ю, вкладаючи у кожен візерунок певний смисл, щирі думки і душу. У вишивальниць є багато традицій і обрядів перед власне процесом вишивання, тому що це – особлива творчість, у якій передається наша українська краса, наша душа.

Детальніше...

Традиція дарувати бібліотеці книги продовжується!

Вчені кафедри « Гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій»   і кафедри «Науки про Землю» професори Морозов В. В., Морозов О. В., кандидат с.-г. наук Козленко Є. В. передали  до фонду Наукової бібліотеки нову монографію  з  серії: «Ефективне використання зрошуваних земель».

Детальніше...

Екзаменаційна сесія – виклик карантину!

Згідно затвердженим графіком екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. здобувачі вищої освіти денної форми навчання спеціальностей 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство»15 квітня 2020 успішно склали іспит з дисципліни «Дендрологія».

Детальніше...

Крапельне зрошення завойовує нові площі

Важливим елементом навчального процесу для майбутніх спеціалістів є набуття практичних навичок. Для набуття студентами агрономічного факультету глибоких знань і умінь активно використовується колекційний розсадник Херсонського державного аграрно-економічного університету.
Через погодні умови 2020-го року, які характеризуються недостатньою кількістю опадів, частими суховіями, виникла необхідність встановлення системи крапельного зрошення на колекційному розсаднику.

Детальніше...

Підсумковий дистанційний залік з інженерної графіки

Дистанційне навчання здобувачів вищої освіти  інженерних спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» на першому курсі з графічних дисциплін «Нарисна геометрія та інженерна графіка»  має деякі особливості в порівнянні з дисциплінами текстового  наповнення. Процес надбання креслярських навичок, які в першу чергу потрібен навіть початківцю-проектувальнику, складається з виконання окремих креслярських  завдань у стандартному форматі  А4,  як під час лекцій  та практичних занять,  так і під час домашньої роботи.

Детальніше...