ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Конференції

Запрошення на конференцію, що відбудеться 25-26 листопада

IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція

«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ОБЛІК, АУДИТ ТА ФІНАНСУВАННЯ» 

Завантажити запрошення 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ.

10 - 11 червня 2015 року на базі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» відбулася V всеукраїнська науково-практична конференція викладачів, молодих учених та студентів «Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи».

Детальніше...

Результати проведення регіональної студентської науково-практичної конференції з економічних дисциплін Херсонського ДАУ Секція “Менеджмент організацій”

23 квітня 2015 року відбулося засідання секції “Менеджмент організацій” регіональної студентської науково-практичної конференції з економічних дисциплін Херсонського державного аграрного університету  в аудиторії № 413.

Роботу засідання секції розпочато із вступного слова голови секції,  д.е.н., професора Соловйова І.О. Присутні в якості слухачів 50 студентів економічного факультету (3, 4, 5 курсу), викладачі кафедри менеджменту організацій. Учасників конференції 65. Заявлено до виступу 65 доповідей. 

Детальніше...

Науково-практична конференція «Шапошниковські читання - 2015»

На факультеті водного господарства, будівництва та землеустрою Херсонського ДАУ 15 травня 2015 р. відбулась студентська науково-практична конференція, присвячена засновнику факультету, професору Шапошникову Донату Григоровичу

Наукова конференція «Шапошниковські читання» проводена згідно рішення вченої ради факультету, щорічно  у другу декаду травня і приурочується до дня народження Д.Г.Шапошникова (13 травня 1903 р.).

Вперше «Шапошниковські читання» пройшли в 2013 р. – в рік 110-річниці від  дня народження Д.Г.Шапошникова. Особливістю конференції є те, що на ній розглядаються результати, що одержані студентами під час науково-технічного реального курсового проектування по професійним дисциплінам впродовж кожного навчального року.

Детальніше...

Більше статей...

  1. МАТЕРІАЛИ  ІІІ  Всеукраїнської науково - практичної Інтернет - конференції  викладачів , молодих учених  та студентів
  2. II-а Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів «Актуальні наукові дослідження в сфері меліорації»
  3. Наукове забезпечення раціонального використання екосистем Півдня України
  4. Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва південного регіону України
  5. Регіональна науково-практична конференція студентів та молодих вчених
  6. 16-17 червня відбудеться ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи»
  7. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, БОБОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР»
  8. «Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах»
  9. Про участь студентів у студентській науково-практичній конференції «Економічна перспектива 2014»
  10. Конференція присвячена Всесвітньому Дню води