ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Шановні користувачі Наукової бібліотеки ХДАУ!

Нагадуємо, що у Вас є можливість ознайомитися з електронною версією Статистичного щорічника Херсонської області за 2017 рік в читальній залі Наукової бібліотеки «ДВНЗ» ХДАУ!

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами, а також по районах та містах області. Деякі показники подаються у ретроспективі. Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення. Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2017 рік є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Статистичний щорічник Херсонської області за 2017 рік [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України, Гол. упр. стат. у Херсонській області ; [за ред. В. А. Вознюка]. - Електрон. текстові дан. - Херсон : [б. і.], 2018. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. екрана. - Електрон. версія друк. публ.

Також з метою подальшої корпоративної взаємодії по формуванню єдиного інформаційного простору між с-г. бібліотеками Херсонського територіального об’єднання продовжується випуск «Зведеного бюлетеня нових надходжень до фондів бібліотек об’єднання». Задачею бюлетеню є інформування читачів про нові надходження літератури до бібліотек об’єднання. Бібліографія охоплює книги, методичні матеріали, наукові збірники, дисертації, автореферати дисертацій. Усі бібліографічні описи анотовані та зазначене місце зберігання видання. Матеріал розміщено за тематичними рубриками, а у межах рубрик за алфавітом. Для зручності використання дано: алфавітний покажчик авторів, редакторів, укладачів та перекладачів; список бібліотек – учасниць бюлетеню.

Це видання розраховане на науковців та фахівців агропромислового комплексу, аспірантів, магістрів, викладачів і студентів, працівників інформаційних та бібліотечних установ.

Зведений бюлетень нових надходжень до фондів бібліотек об’єднання [Текст]. Вип. 20 – 21 (2016 (липень) – 2018 (січень) рр.) / ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т", Наукова бібліотека, Херсонське територіальне об’єднання сільськогосподарських бібліотек ; [за ред. Т. В. Гончаренко]. - Херсон : [РВВ "Колос"], 2019. - 58 с.

Та інформуємо Вас про періодичні видання, які були передплачені на 2019 рік і з якими Ви маєте можливість попрацювати у читальній залі Наукової бібліотеки або замовити статтю яка Вас цікавить з іншої с.-г. бібліотеки об’єднання, скориставшись послугою електронної доставки документів

Зведений каталог періодичних видань, передплачених Херсонським територіальним об’єднанням сільськогосподарських бібліотек на 2019 рік [Текст] / [уклад. І. О. Смирнова;за ред. Т. В. Гончаренко] ; ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т", Наукова бібліотека, Херсонське територіальне об’єднання сільськогосподарських бібліотек. - Херсон : [РВВ "Колос"], 2019. - 9 с.

Автор: Ралдугіна І.Д.