ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Прем’єра книги

До фонду Наукової бібліотеки передана в дар проректором з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктором с.-г. наук, професором О.В. Аверчевим колективна монографія.

Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області [Текст] : кол. моногр. / В. А. Ковтун, О. В. Аверчев, В. М. Крикунова, В. О. Бойко, Л. О. Бойко, М. М. Степанова, Н. О. Аверчева, Л. М. Галат, В. О. Терновський, Н. О. Адвокатова, О. О. Петрова, В. Г. Грановська, І. В. Осадчук, С. Ю. Боліла, Н. С. Танклевська, А. С. Карнаушенко, К. С. Нікітенко; за ред. Н. С. Танклевської; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - 308 с.

Анотація: Колективна монографія є узагальнюючим результатом дослідження науковців кафедри економіки та фінансів за участі викладачів кафедр загальноекономічних дисциплін і менеджменту організацій Херсонського державного аграрного університету, у співпраці з Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) та Департаментом агропромислового розвитку ХОДА. У монографії комплексно висвітлені актуальні науково-теоретичні та практичні питання ефективного розвитку галузі овочівництва у Херсонській області, досліджено напрями удосконалення системи доробки, збуту та зберігання овочевої продукції, фінансування підприємницьких структур галузі, визначені перспективи розвитку овочівництва у Південному регіоні. При написанні монографії була використана інформація Департаменту агропромислового розвитку ХОДА, ГО "Земля Таврії", ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" та матеріали діяльності "Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва".

Щиро вдячні науковцям нашого університету за співпрацю, адже поповнення фонду Наукової бібліотеки новими виданнями сприяє якісному науковому та навчальному процесу.

Для ознайомлення з науковим виданням запрошуємо до читальної зали головного корпусу на виставку «Книга — кращий подарунок».

Автор: Озерицька І. М.