ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Корисна інформація для науковців

Інструкція з використання Scopus

Інструкція з реєстрації в Publons

Пошуковий інтерфейс  Web of Science

Українські журнали у Scopus та Web of Science

Перевірка журналів, які мають імпакт-фактор

Перелік фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Реєстр наукових фахових видань України

Scopus и WoS: перевіряємо журнал

Як опублікувати статтю в Scopus-журналі?

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020 рік

Перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2020 році

Наукові конференції у 2020 році, Україна

Наукові конференції у 2020 році

Перевірка журналів, які входять до наукометричної бази  Index Copernicus International

Наукометричні показники НПП 

Як дізнатися квартиль наукового журнала В SCOPUS И WOS 

Оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах

Рейтинг НПП університету за 2019 рік

Рейтинг кафедр університету за 2019 рік

Рейтинг факультетів університету за 2019 рік

Вебінари "Академічна доброчесність"

Інформаційні бюлетені "Академічна доброчесність"

Головні метрики сучасної науки