ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

МОНІТОРИНГ РЕЙТИНГУ НПП

Аналіз результатів рейтингового оцінювання діяльності НПП Університету передбачає виокремлення таких груп працівників:

- перспективні,

- успішні,

- достатньо успішні

- проблемні.

Шкала рейтингового оцінювання діяльності НПП

Рейтингова оцінка

Характеристика

2,0≥R≥1,51

Перспективні

1,5≥R≥1,21

Успішні

1,2≥R≥1,00

Достатньо успішні

R<1,0

Проблемні

У випадку виникнення спірних питань стосовно рейтингової оцінки НПП, викладач може подати заяву ректору на розгляду конкретної ситуації. Для розгляду спірних питань наказом по університету створюється апеляційна комісія рейтингового оцінювання діяльності НПП.

Затвердженні результати рейтингового оцінювання діяльності НПП є підставою для прийняття керівництвом Університету рішень щодо конкурсного відбору на заміщення вакантних посад, укладання трудових договорів чи подовження термінів, а також визначення розміру преміальних виплат, стимулюючих надбавок та інших заохочень, що передбачені Статутом Університету і колективним договором.

Науково-педагогічні працівники з рейтинговою оцінкою менше 1,0 вважаються такими, які не виконали запланованого обсягу всіх видів робіт у звітному році. Це є підставою для перегляду умов контракту такого викладача аж до звільнення із займаної посади.

У структурних підрозділах кожен співробітник має доступ до показників рейтингу всіх своїх колег, включаючи керівника (завідувача кафедри). 

Результати рейтингового оцінювання діяльності НПП за результатами звітного року обговорюються на засіданні Вченої ради Університету та затверджуються наказом ректора.

Рейтинг НПП університету за 2018 р.