ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

МОНІТОРИНГ РЕЙТИНГУ КАФЕДР

Рейтинг кафедри – це числовий показник оцінювання її досягнень у відповідних видах діяльності в класифікаційному списку, який складається щороку. За показниками рейтингу проводиться оцінка діяльності кафедр. Рейтингове оцінювання проводиться на основі інформації про діяльність кафедр за звітній навчальний рік.

Метою рейтингового оцінювання є:

– підвищення ефективності та результативності професійної діяльності наукових та науково-педагогічних працівників;

– забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності підрозділів університету;

– забезпечення здорової конкуренції, підвищення мотивації ефективності праці;

– стимулювання діяльності, спрямованої на підвищення якості та результативності навчального процесу;

– активізація наукової діяльності для вирішення актуальних для університету та галузі задач.

Сучасний світ, який розвивається в умовах переходу до економіки знань, розглядає освіту як одну з базових загальногуманістичних цінностей. Тому цілком логічно, що рівень освіти включено до системи показників Індексу людського розвитку. У Європі тенденції руху до більш якісної вищої освіти знайшли своє відображення у Болонському процесі. Стан ринку освітніх послуг характеризується значною конкурентністю як на регіональному, національному так і на загальноєвропейському рівнях. Тому логічно постає завдання пошуку інструментів для оцінювання якості освіти і визначення конкурентного місця кожної з чисельних установ, що надають освітні послуги. Країни Європи накопичили значний досвід з формування університетських рейтингів, кінцева мета яких – визначення закладів вищої освіти (ЗВО), що випускають спеціалістів найбільш конкурентоздатних на ринку праці. Вже декілька років існує вітчизняний досвід формування рейтингів вищих навчальних закладів, на підставі чого за ініціативою МОН України найближчим часом планується введення процедури обов’язкового рейтингування українських ЗВО з оприлюдненням інформації на сайті міністерства. Орієнтація керівників вітчизняних ЗВО на таку ринково-орієнтовану систему діяльності змушує їх вчиняти заходи з підвищення власної конкурентоспроможності, зокрема шляхами створення внутрішнього конкурентного середовища, мотивування кафедр і науково-педагогічних працівників на результативну і якісну роботу.

Рейтингування кафедр і оцінювання успішності діяльності науково-педагогічних працівників створює внутрішнє конкурентне середовище, яке мотивує до досягнень, «фільтрує» пасивних і недостатньо компетентних викладачів, чим забезпечується зближення цілей всіх рівнів управління ЗВО і зміцнення його конкурентних позицій.

Протокол засідання рейтингової комісії